Utställningar 2009-2011

2011 Kulturnatten 10 September

Utställning och försäljning i Café Alma " Upsala-Ekeby

keramik i blått, turkos & indigo”

2010 Kulturnatten 11 September

Utställning och försäljning i Café Alma " Upsala-Ekeby

keramik i Vitt och Natur"

2009 Kulturnatten 12 September

Utställning och försäljning i Café Alma " Grön och skön”

SE BILDER SE BILDER SE BILDER TIDIGARE UTSTÄLLNINGAR
2011 Kulturnatten 10 September

Utställning och försäljning i Café Alma " Upsala-

Ekeby keramik i blått, turkos & indigo”

2010 Kulturnatten 11 September

Utställning och försäljning i Café Alma "

Upsala-Ekeby keramik i Vitt och Natur"

2009 Kulturnatten 12 September

Utställning och försäljning i Café Alma " Grön

och skön”

Utställningar 2009-2011

SE BILDER SE BILDER SE BILDER TIDIGARE UTSTÄLLNINGAR