BILDER FRÅN TIDIGARE

STUDIERESOR

NY ADRESS TILL MÖTESLOKALEN: Gamla polishuset på Salagatan 18 B där Uppsala Industriminnesförening har sina nya lokaler.
Föreningsmöte i augusti (Mötet sänds även digitalt) - Program medelas senare - Kaffestund - Visning och diskussion om sommarens “fynd” - TITTA IN I VÅRT ARKIV TIDIGARE AKTIVITETER
UE-bladet kan köpas av icke medlemmar under flik “torget”
K
Köp vår praktiska tyg kasse
Här
Studieresan 11 juni 2022 Vi besökte Nittsjö keramik och Jerk Werkmästers “Målargården” i Rättvik
Kulturnatten 10 september 2022

Äntligen efter två års uppehåll kunde vi genomföra en kulturnattsutställning. Ett gediget arbete

med planering under sommaren och många frivilliga medlemmar som ställt upp under lördagen.

Tidig morgon anlände medlemmar med sina UE-föremål. Dessa togs om hand av varliga händer

och tack vare Barbro Råsbrants goda smak och blick för design kunde vi glädjas åt ännu en

utställning i Café Alma. Detta var den 22:a utställningen i föreningens regi sedan 1995 och

13:e gången i Café Almas lokaler i universitetshuset. Totalt kom 882 besökare.

Bilder Utställningsbilder
Årsmötet den 20 mars 2023
Monica Atterberg-Göransson berättade om sina föräldrar
Föreningsmötet den 17 april 2023 Jessica Jefferyd berättade om Hjördis Oldfors
Studieresa till Steninge-Sigtuna 14 maj enligt utskickat program.

BILDER FRÅN TIDIGARE STUDIERESOR

NY ADRESS TILL MÖTESLOKALEN: Gamla polishuset på Salagatan 18B där Uppsala Industriminnesförening har sina nya lokaler.
Bilder Bilder TITTA IN I VÅRT ARKIVTIDIGARE AKTIVITETER
UE-bladet kan köpas av icke medlemmar under flik “torget”
Studieresan 4 maj 2019 Vi besökte offentlig konst i Uppsala samt Kvarnbergs fajansfabrik i Fiby
Bilder Bilder
Studieresan 11 juni 2022 Vi besökte Nittsjö keramik och Jerk Werkmästers “Målargården” i Rättvik
Bilder Bilder
Kulturnatten 10 september 2022

Äntligen efter två års uppehåll kunde vi genomföra en kulturnattsutställning. Ett gediget arbete med

planering under sommaren och många frivilliga medlemmar som ställt upp under lördagen. Tidig

morgon anlände medlemmar med sina UE-föremål. Dessa togs om hand av varliga händer och tack

vare Barbro Råsbrants goda smak och blick för design kunde vi glädjas åt ännu en utställning i Café

Alma. Detta var den 22:a utställningen i föreningens regi sedan 1995 och

13:e gången i Café Almas lokaler i universitetshuset. Totalt kom 882 besökare.

KULTURNÄTTER Bilder Utställningsbilder Föreningsmöte 17 april 2023 (Mötet sänds även digitalt) - Jessica Jefferyd berättar om Hjördis Oldfors - Kaffestund - Visning och diskussion om medhavda UE-föremål - Tag med UE-keramik av Hjördis Oldfors
Årsmötet den 20 mars 2023
Monica Atterberg-Göransson berättade om sina föräldrar
Bilder
Studieresa till Steninge-Sigtuna 14 maj enligt utskickat program.
Föreningsmötet den 17 april 2023 Jessica Jefferyd berättade om Hjördis Oldfors
Bilder