Utställning 2009-09-12

Utställning och försäljning i Café Alma Årets tema: "Grön och skön” Design och montering: Barbro Råsbrant

Utställning 2009-09-12

Utställning och försäljning i Café Alma Årets tema: "Grön och skön” Design och montering: Barbro Råsbrant