Välkommen som medlem i föreningen Upsala-Ekebysällskapet. Föreningen har nu ca 180 medlemmar.
PRIS: 15 kr
Ordinarie medlem: 250 kr per år, Du får kallelse till alla våra träffar, våra protokoll och UE-Bladet 1 gång/år.
Ordinarie medlem till och med att man fyllt 25 år: 150 kr per år, Du får kallelse till alla våra träffar, våra protokoll och UE-Bladet 1 gång/år.
Familjemedlem: 125 kr per år Kan övriga familjen vara, det måste alltid finnas en ordinarie och familjemedlemmen måste bo på samma adress som den ordinarie.
Ordinarie medlem
Betala avgiften på plusgirokonto 645 20 92-7. Glöm ej att uppge namn, postadress, telefonnummer och mailadress! Kontaktperson: Ann-Kristin Lindgren telefon: 073-3454821 ann-kristin@upsala-ekebysallskapet.se
Ungdoms medlem
Familje medlem
Dokument om vår hantering av personuppgifter GDPR
Välkommen som medlem i föreningen Upsala-Ekebysällskapet. Föreningen har nu ca 170 medlemmar.
Ordinarie medlem
Ungdoms medlem
Familje- medlem
Ordinarie medlem: 250 kr per år, Du får kallelse till alla våra träffar, våra protokoll och UE-Bladet 1 gång/år.
Ordinarie medlem till och med att man fyllt 25 år: 150 kr per år, Du får kallelse till alla våra träffar, våra protokoll och UE-Bladet 1 gång/år.
Familjemedlem: 125 kr per år, Kan övriga familjen vara, det måste alltid finnas en ordinarie och familjemedlemmen måste bo på samma adress som den ordinarie.
Dokument om vår hantering av personuppgifter GDPR
Betala avgiften på plusgirokonto 645 20 92-7. Glöm ej att uppge namn, postadress, telefonnummer och mailadress! Kontaktperson: Ann-Kristin Lindgren telefon: 073-3454821 ann-kristin@upsala-ekebysallskapet.se