Föregående möte Till utställningsskåp
Rolf Westin avtackas av ordförande Daniel
Rolf Westin som varit medlem sedan föreningens grundades berättade om Brukets tillblivelse. Hur familjen Bahr blev involverad i stadens keramikindustri och vilka vedermödor som de fick genomgå innan fabriken började generera någon vinst. Planer på en linbana ner till Fyrisån fanns innan man istället lyckades få järnvägen till Enköping att passera fabriken. Transportfrågan var avgörande för fabrikens framgång. Under de första åren var arbetsförhållandena usla men så småningom kom man att värna om de anstäldas välbefinnande. Intressant föredrag som fängslade deltagarna både på plats och digitalt.
Föreningsmöte 3 oktober 2023 48 deltagare varav 6 stycken digitalt
Bild från 1920-30-talet med lertäkter
Tegel från Upsala Ekeby
Tegelslagare Eriksson anställdes som föreståndare för tegeltillverkningen
Utdrag ur UE-70 år från 1956
UE-fabriken sedd från Eriksberg 1893
Föreningsmöte 3 oktober 2023 48 deltagare varav 6 stycken digitalt
Föregående möte Till utställningsskåp
Rolf Westin avtackas av ordförande Daniel
Rolf Westin som varit medlem sedan föreningens grundades berättade om Brukets tillblivelse. Hur familjen Bahr blev involverad i stadens keramikindustri och vilka vedermödor som de fick genomgå innan fabriken började generera någon vinst. Planer på en linbana ner till Fyrisån fanns innan man istället lyckades få järnvägen till Enköping att passera fabriken. Transportfrågan var avgörande för fabrikens framgång. Under de första åren var arbetsförhållandena usla men så småningom kom man att värna om de anstäldas välbefinnande. Intressant föredrag som fängslade deltagarna både på plats och digitalt.
Bild från 1920-30-talet med lertäkter
Tegel från Upsala Ekeby
Tegelslagare Eriksson anställdes som föreståndare för tegeltillverkningen
Utdrag ur UE-70 år från 1956
UE-fabriken sedd från Eriksberg 1893