Föregående möte Till utställningsskåp
Erik Lindblad
Arkivarie Erik Lindblad från Uppsala kommuns stadsarkiv berättade om det material som finns att studera i arkivet om Uppsalaföretag och UE i synnerhet. UE-arkivet består av 110 hyllmeter handlingar 1878-1980. T ex protokoll, register och liggare, korrespondens, avtal, kontrakt, patenthandlingar, räkenskaper, personalhandlingar. Lite av varje att fördjupa sig i. Många foton och produktkataloger finns att studera. Erik Lindblad hälsar alla välkomna till arkivet.
Föreningsmöte 23 augusti 2023 48 deltagare varav 5 stycken digitalt
Karta från tiden egnahemsområdet byggdes
Tidig annons
Diverse produktkataloger
En av många skisser
Föreningsmöte 23 augusti 2023 48 deltagare varav 5 stycken digitalt
Föregående möte Till utställningsskåp
Erik Lindblad
Arkivarie Erik Lindblad från Uppsala kommuns stadsarkiv berättade om det material som finns att studera i arkivet om Uppsalaföretag och UE i synnerhet. UE-arkivet består av 110 hyllmeter handlingar 1878-1980. T ex protokoll, register och liggare, korrespondens, avtal, kontrakt, patenthandlingar, räkenskaper, personalhandlingar. Lite av varje att fördjupa sig i. Många foton och produktkataloger finns att studera. Erik Lindblad hälsar alla välkomna till arkivet.
Karta från tiden egnahemsområdet byggdes
Tidig annons
Diverse produktkataloger
En av många skisser
Ritningar