FÖRENINGSMÖTE 23 januari 2020 DELTAGARE 58 st
Inger Sjöberg berättade om sin faster Anna-Lisa Thomson. A-L växte upp i Karlskrona och var dotter till en grosshandlare. Akvarellmålning behärskade hon redan som 14-åring. Tack vare sin teckningslärare fick hon utbildning på tekniska skolan(nuvarande Konstfack) och Högre konstindustriella skolan. Hon lämnade sin konstutbildning som bästa elev. Hon hann inte utnyttja sitt resestipendium ut Europa innan hon värvades till S:t Eriks i Uppsala som 25-åring. Hon föjde sedan med till Upsala Ekeby när S:t Erik blev uppköpt. A-L:s avtal med Upsala-Ekeby medgav 3 månaders semester då hon kunde njuta av sommaren och sitt måleri i stugan i Grundsund. Många trevliga minnen och episoder förmedlades till en intresserad skara medlemmar.
Till utställningsskåp Föregående möte
Inger Sjöberg berättar om sin faster A-L Thomson
Tidlös A-L design
A-L i målartagen på Grundsund
Fler bilder från föredraget
A-L poserar vid tidningsintervju på bryggan
Målning i pastellkrita (ej tidigare visad)
“Hänga tvätt”
FÖRENINGSMÖTE 23 januari 2020 DELTAGARE 58 st
Inger Sjöberg berättade om sin faster Anna-Lisa Thomson. A-L växte upp i Karlskrona och var dotter till en grosshandlare. Akvarellmålning behärskade hon redan som 14-åring. Tack vare sin teckningslärare fick hon utbildning på tekniska skolan(nuvarande Konstfack) och Högre konstindustriella skolan. Hon lämnade sin konstutbildning som bästa elev. Hon hann inte utnyttja sitt resestipendium ut Europa innan hon värvades till S:t Eriks i Uppsala som 25-åring. Hon föjde sedan med till Upsala Ekeby när S:t Erik blev uppköpt. A-L:s avtal med Upsala-Ekeby medgav 3 månaders semester då hon kunde njuta av sommaren och sitt måleri i stugan i Grundsund. Många trevliga minnen och episoder förmedlades till en intresserad skara medlemmar.
Till utställningsskåp Föregående möte
Inger Sjöberg berättar om sin faster A-L Thomson
Tidlös A-L design
A-L i målartagen på Grundsund
Fler bilder från föredraget
A-L poserar vid tidningsintervju på bryggan
Målning i pastellkrita (ej tidigare visad)
“Hänga tvätt”