FÖRENINGSMÖTE (årsmöte) 19 mars 2018 DELTAGARE CA: 45 st
Årsmötesförhandlingarna, där styrelsen beviljades ansvarsfrihet efterföljdes av sedvanlig tårta. Inbjuden gäst var detta år Arkivarie Erik Lindblad från Uppsala stadsarkiv.Rubriken för dagens ämne var “Upsala-Ekeby i pressen”. I arkivet finns 110 hyllmeter handlingar om UE. Protokoll-räkenskaper-korrespondens- produktkataloger och pressklipp. Man samlade klipp ur dagstidningar, veckotidningar, facktidskrifter nationella och internationella även peronaltidningar som Ekebylänken och Ekebyglimtar. Fotografier och ritningar finns i stora mängder. Första pressklippet i UNT är från 1924.
Till skåp Tidigare möte
Arkivarie Erik Lindblad
Barbro Råsbrant tackar Erik Lindblad för det intressanta föredraget.
Fyriskällan
4000 fotografier
Erik Lindblads bildspel
?Tisdag 27 mars kl 18 Bakom kulisserna på Allt för Sverige. Släktforskare Fredrik Mejster berättar ?Tisdag 10 april kl 18 Sparade ögonblick – pressbilder från folkhemmets Uppland. Antikvarie Barbro Björnemalm berättar Program: www.bibliotekuppsala.se/fyriskallan
Alla är välkomna till stadsarkivet och ta del av de intressanta handlingarna och alla bilder. Antalet frågor om Upsala-Ekeby har ökat under senare år enl Erik Lindblad.
FÖRENINGSMÖTE (årsmöte) 19 mars 2018 DELTAGARE CA: 45 st
Årsmötesförhandlingarna, där styrelsen beviljades ansvarsfrihet efterföljdes av sedvanlig tårta. Inbjuden gäst var detta år Arkivarie Erik Lindblad från Uppsala stadsarkiv.Rubriken för dagens ämne var “Upsala-Ekeby i pressen”. I arkivet finns 110 hyllmeter handlingar om UE. Protokoll-räkenskaper-korrespondens- produktkataloger och pressklipp. Man samlade klipp ur dagstidningar, veckotidningar, facktidskrifter nationella och internationella även peronaltidningar som Ekebylänken och Ekebyglimtar. Fotografier och ritningar finns i stora mängder. Första pressklippet i UNT är från 1924.
Till skåp Tidigare möte
Arkivarie Erik Lindblad
Barbro Råsbrant tackar Erik Lindblad för det intressanta föredraget.
Fyriskällan
4000 fotografier
Erik Lindblads bildspel
?Tisdag 27 mars kl 18 Bakom kulisserna på Allt för Sverige. Släktforskare Fredrik Mejster berättar ?Tisdag 10 april kl 18 Sparade ögonblick – pressbilder från folkhemmets Uppland. Antikvarie Barbro Björnemalm berättar Program: www.bibliotekuppsala.se/fyriskallan
Alla är välkomna till stadsarkivet och ta del av de intressanta handlingarna och alla bilder. Antalet frågor om Upsala-Ekeby har ökat under senare år enl Erik Lindblad.