Kulturnattsutställning 2019-2022

Kulturnatten 14 september 2019

Keramikutställning “Upsala-Ekebykeramik i gula glasyrer”.

Utställningsdesigner var även detta år Barbro Råsbrant som

återigen exponerade UE-keramiken på ett tilltalande sätt.

Detta tack vare medlemmarnas generösa utlåning av

föremål. Drygt 700 personer letade sig ner till Café Alma.

Kulturnatten 10 september 2022

Äntligen efter två års uppehåll kunde vi genomföra en

kulturnattsutställning. Ett gediget arbete med planering

under sommaren och många frivilliga medlemmar som ställt

upp under lördagen. Tidig morgon anlände medlemmar med

sina UE-föremål. Dessa togs om hand av varliga händer och

tack vare Barbro Råsbrants goda smak och blick för design

kunde vi glädjas åt ännu en utställning i Café Alma.

Totalt 882 besökare.

SE BILDER SE BILDER TIDIGARE UTSTÄLLNINGAR

Kulturnattsutställning 2015-2016

Kulturnattsutställning 2019-2022

Kulturnatten 14 september 2019

Keramikutställning “Upsala-Ekebykeramik i gula glasyrer”.

Utställningsdesigner var även detta år Barbro Råsbrant som

återigen exponerade UE-keramiken på ett tilltalande sätt. Detta

tack vare medlemmarnas generösa utlåning av föremål. Drygt

700 personer letade sig ner till Café Alma.

Kulturnatten 10 september 2022

Äntligen efter två års uppehåll kunde vi genomföra en

kulturnattsutställning. Ett gediget arbete med planering under

sommaren och många frivilliga medlemmar som ställt upp under

lördagen. Tidig morgon anlände medlemmar med sina UE-

föremål. Dessa togs om hand av varliga händer och tack vare

Barbro Råsbrants goda smak och blick för design kunde vi

glädjas åt ännu en utställning i Café Alma.

Totalt 882 besökare.

SE BILDER SE BILDER TIDIGARE UTSTÄLLNINGAR