19 maj 2015- Uppsala
Denna gång ledsagades vi av indententen för offentlig konst i Uppsala kommun Anna Ehn: Ekeby verkstad(fd mässen)-Tiundaskolan-Fyrisskolan- Akademiska ing 85-Ekeby. Rundturen avslutades med landgång, dryck och kaffe på Ekeby Hälsocenter. 34 medlemmar deltog i denna utflykt.
Kaasinen på den fd.tjänstemannamässen
Ingrid Atterbergs tegelrosor i den fd.elevhallen på Tiundaskolan. Numera lektionsal. Del av detta verk kommer att återmonteras i den nya skolbyggnaden vid Tiunda
Mari Simmulson vid entrén på den fd.tjänstemannamässen
Tiundaskolans matsal med vägg av Ingrid Atterberg Under hösten kommer skolan att rivas.
“Vintramparna “ av Vicke Lindstrand
Taisto Kaasinen stora relief
Fyrisskolan
Anna Ehn visar hur konsten delvis dolts bakom skrivbord och anslag. Teglet kommer från det gamla tegelbruket vid Tiunda
19 maj 2015- Uppsala
Denna gång ledsagades vi av indententen för offentlig konst i Uppsala kommun Anna Ehn: Ekeby verkstad(fd mässen)-Tiundaskolan- Fyrisskolan-Akademiska ing 85-Ekeby. Rundturen avslutades med landgång, dryck och kaffe på Ekeby Hälsocenter. 34 medlemmar deltog i denna utflykt.
Kaasinen på den fd.tjänstemannamässen
Ingrid Atterbergs tegelrosor i den fd.elevhallen på Tiundaskolan. Numera lektionsal. Del av detta verk kommer att återmonteras i den nya skolbyggnaden vid Tiunda
Mari Simmulson vid entrén på den fd.tjänstemannamässen
Tiundaskolans matsal med vägg av Ingrid Atterberg Under hösten kommer skolan att rivas.
Fyrisskolan
Anna Ehn visar hur konsten delvis dolts bakom skrivbord och anslag. Teglet kommer från det gamla tegelbruket vid Tiunda