25 maj 2014 - ÖSTERBYBRUK
Den årliga studieresan gick denna gång till Österbybruk och utställningen med makarna Trillers keramik. 28 medlemmar ur Upsala-Ekebysällskapet hade hörsammat inbjudan till denna utflykt.
Annica Trollin Andersson gav oss en historisk resa i brukets historia.
Lågt till tak i taffelmakarens bostad.
I Uppsala tillverkades dessa mycket värdefulla jordglober från mitten av 1700-talet.
Bruno Liljefors stiftelsen förfogar över de 526 föremålen som Ingrid och Erich Triller sparat som refernsföremål eller som de haft svårt att skiljas från.
Annica Trolin Andersson i samspråk med Per Hagman.
25 maj 2014 - ÖSTERBYBRUK
Annica Trollin Andersson gav oss en historisk resa i brukets historia.
Den årliga studieresan gick denna gång till Österbybruk och utställningen med makarna Trillers keramik. 28 medlemmar ur Upsala-Ekebysällskapet hade hörsammat inbjudan till denna utflykt.
I Uppsala tillverkades dessa mycket värdefulla jordglober från mitten av 1700-talet.
Bruno Liljefors stiftelsen förfogar över de 526 föremålen som Ingrid och Erich Triller sparat som refernsföremål eller som de haft svårt att skiljas från.
Annica Trolin Andersson i samspråk med Per Hagman.
Lågt till tak i taffelmakarens bostad.