TILL SKÅPSIDAN
Tryck på bild för större format
Nr Förestäl le r
UE-nummer
Konstnär
Tillverknin gspe riod
1 Skål, "Västkust"
2032
Ingrid Atterbe rg
1949-1956
2 Vas, "Västkust"
2030
Ingrid Atterbe rg
1949-1956
3 Lju sstake, "Västkust"
101
Ingrid Atterbe rg
1949-1953
4 Vas, "Västkust"
2028
Ingrid Atterbe rg
1949-1956
5 Vas, "Västkust"
2027
Ingrid Atterbe rg
1949-1956
6 Skål, "Manet"
211 9
Ingrid Atterbe rg
1954
7 Vas, "Manet"
2122
Ingrid Atterbe rg
1953-1954
8 Relief, fi sk
4122H
Hyon sun Rhee
1964-1965
9 Skål, "Västkust"
2033
Ingrid Atterbe rg
1949-1956
10 Skål, "V ästkust"
2034
Ingrid Atterbe rg
1949-1956
11 Vas, "Västkust"
2028
Ingrid Atterbe rg
1949-1956
12 Vas, "Västkust"
2029
Ingrid Atterbe rg
1949-1956
13 Skål
14 7
Vicke L indstrand
1944
14 Bonbonjär
34
Vicke L indstrand
1944-1947
15 Skål
146
Vicke L indstrand
1944-1956
16 Vas, "Sn äcka"
Expo 1 5
Anna-Lisa Thomson
1947-1949
17 Skl, snäck a
3039
Vicke L indstrand
1 9 50
18 Skål, "Sn äcka"
22 8
Anna-Lisa Thomson
1947-1949
1 9 Askfa t
100 1
Anna-Lisa Thomson
1948-1951
20 Fat, "Spectra"
1071
Anna-Lisa Thomson
1951-1965
21 Fat, "Spectra"
1067
Anna-Lisa Thomson
1951-1962
22 Fat, "Havsflor a"
1069A
1954-1960
23 Fat, "Spectr a"
1070
Anna-Lisa Thomson
1951-1965
01
02
05
04
03
08
07
06
10
09
13
12
11
15
14
16
18
17
20
19 22
21
23
Aktiviteter & Möten
Tryck på bild för större format
Nr Förestäl le r
UE-nummer
Konstnär
Tillverknin gspe riod
1 Skål, "Västkust"
2032
Ingrid Atterbe rg
1949-1956
2 Vas, "Västkust"
2030
Ingrid Atterbe rg
1949-1956
3 Lju sstake, "Västkust"
101
Ingrid Atterbe rg
1949-1953
4 Vas, "Västkust"
2028
Ingrid Atterbe rg
1949-1956
5 Vas, "Västkust"
2027
Ingrid Atterbe rg
1949-1956
6 Skål, "Manet"
211 9
Ingrid Atterbe rg
1954
7 Vas, "Manet"
2122
Ingrid Atterbe rg
1953-1954
8 Relief, fi sk
4122H
Hyon sun Rhee
1964-1965
9 Skål, "Västkust"
2033
Ingrid Atterbe rg
1949-1956
10 Skål, "V ästkust"
2034
Ingrid Atterbe rg
1949-1956
11 Vas, "Västkust"
2028
Ingrid Atterbe rg
1949-1956
12 Vas, "Västkust"
2029
Ingrid Atterbe rg
1949-1956
13 Skål
14 7
Vicke L indstrand
1944
14 Bonbonjär
34
Vicke L indstrand
1944-1947
15 Skål
146
Vicke L indstrand
1944-1956
16 Vas, "Sn äcka"
Expo 1 5
Anna-Lisa Thomson
1947-1949
17 Skl, snäck a
3039
Vicke L indstrand
1 9 50
18 Skål, "Sn äcka"
22 8
Anna-Lisa Thomson
1947-1949
1 9 Askfa t
100 1
Anna-Lisa Thomson
1948-1951
20 Fat, "Spectra"
1071
Anna-Lisa Thomson
1951-1965
21 Fat, "Spectra"
1067
Anna-Lisa Thomson
1951-1962
22 Fat, "Havsflor a"
1069A
1954-1960
23 Fat, "Spectr a"
1070
Anna-Lisa Thomson
1951-1965
01
02
05
04
03
08
07
06
10
09
13
12
11
15
14
16
18
17
20
19 22
21
23
TILL SKÅPSIDAN