TILL SKÅPSIDAN
01
02
05
04
03
08
07
06
10
09
13
12
11
15
14
16
18 17
20
Tillverkn ingsperiod 1922-30 1959-61 1951-53 1 970 1 972 1947-53 1947-53 1947-53 1947-53 1959-60 1959-60 1959-60 1 971 194 8-50 1937-48 1944-48 1941-52 1947-53
Nr
Förestä ller
UE-num me r
Ko nstnär
1
V as
15 5 1
2 Ljusstake, fåge l
5 236
Hjö rdis Oldfors
3
Säl
Mari Simmulso n
4 Vas "Ärtan"
.01 55
Eva Fahlcrantz
5 Väggplatta, fiskare
2040
Dorothy Cl ough
6
V as
1256
7 Vas "Star"
104
Ingrid Atte rberg
8 Vas "Star"
100
Ingrid Atte rberg
9 Bägare " Star"
10 1
Ingrid Atte rberg
10 Tefat " Star"
Ingrid Atte rberg
11 Vas "Jail"
246 1
Ingrid Atte rberg
12 Askfat "Jail "
2467
Ingrid Atte rberg
13 Vas "Jail"
246 0
Ingrid Atte rberg
14 Fat "Pen ning gräs"
Ber it T e rnell
15 Fat "Flora"
1
Anna-Lisa Thomson
16 Vas, EXPO-ser ien
18
Anna-Lisa Thomson
17
V as
369
Anna-Lisa Thomson
18
V as
246
Anna-Lisa Thomson
19 20 Bo nbonjär "Star "
100
Ingrid Atte rberg
Aktiviteter & Möten
TILL SKÅPSIDAN
01
02
05
04
03
08
07
06
10
09
13
12
11
15
14
16
18 17
20
Nr
Förestä ller
UE-num me r
Ko nstnär
1
V as
15 5 1
2 Ljusstake, fåge l
5 236
Hjö rdis Oldfors
3
Säl
Mari Simmulso n
4 Vas "Ärtan"
.01 55
Eva Fahlcrantz
5 Väggplatta, fiskare
2040
Dorothy Cl ough
6
V as
1256
7 Vas "Star"
104
Ingrid Atte rberg
8 Vas "Star"
100
Ingrid Atte rberg
9 Bägare " Star"
10 1
Ingrid Atte rberg
10 Tefat " Star"
Ingrid Atte rberg
11 Vas "Jail"
246 1
Ingrid Atte rberg
12 Askfat "Jail "
2467
Ingrid Atte rberg
13 Vas "Jail"
246 0
Ingrid Atte rberg
14 Fat "Pen ning gräs"
Ber it T e rnell
15 Fat "Flora"
1
Anna-Lisa Thomson
16 Vas, EXPO-ser ien
18
Anna-Lisa Thomson
17
V as
369
Anna-Lisa Thomson
18
V as
246
Anna-Lisa Thomson
19 20 Bo nbonjär "Star "
100
Ingrid Atte rberg
Tillverkn ingsperiod 1922-30 1959-61 1951-53 1 970 1 972 1947-53 1947-53 1947-53 1947-53 1959-60 1959-60 1959-60 1 971 194 8-50 1937-48 1944-48 1941-52 1947-53