TILL SKÅPSIDAN
01
02
05
04
03
08
07
06
10
09
13
12
11
15
14
16
20
18
17
24
22 21
19
24
23
25
26
Nr
För eställer
UE-numme r
Konstnär Tillverkni ngspe riod
1 Vas "Tropican a"
5054
Hjördis Oldfors 1955-56
2 Vas "Sakkara"
5237
Hjördis Oldfors
1960
3
V as
21/100 6 Hjördis Oldfor s
4
V as
0
Hjördis Oldfors
5
S k ål
37/100 2 Hjördis Oldfor s
6
V as
81/100
Hjördis Oldfors
7 Vas "Ban ana"
5187
Hjördis Oldfors 1958-59
8 Fat "Abukir"
5243
Hjördis Oldfors
1960
9 Bägare "City"
5177
Hjördis Oldfors 1958-61
10 Askfa t
218
Hjördis Oldfors 1954-60
11 Väggplaket t
Hjördis Oldfors
12
V as
812
Hjördis Oldfors
1954
13 Ljuss tak e fågel
5236
Hjördis Oldfors 1959-61
14 Lju sst ake
47
Hjördis Oldfors 1953-54
15 Skål "Tulpa n"
5207
Hjördis Oldfors 1959-60
16 Bag g e
137
Hjördis Oldfors 1954-56
17 Skål "Pingvi n"
5040
Hjördis Oldfors
1954
18 Krus "Pingvi n"
5038
Hjördis Oldfors
1954
19 Vas "Pingvin"
5042
Hjördis Oldfors
1954
20 Krus "Pingvi n"
5037
Hjördis Oldfors
1954
21 Vas "Diagonal"
5064
Hjördis Oldfors 1955-56
22 Vas "Diagonal"
5067
Hjördis Oldfors 1955-56
23 Vas "Undine"
5061
Hjördis Oldfors 1955-57
24
V as
761
Hjördis Oldfors 1954-56
25 Vas "Trio/Manhattan"
5048
Hjördis Oldfors 1954-57
Aktiviteter & Möten
TILL SKÅPSIDAN
Nr reställer UE-nummer Konstnär Tillverkningspe riod
1 Vas
75 5 Vikin g Göransson 1953-54
2 Vas
2164 Ing rid Atterberg 195 4-56
3
121 Ingrid Atter berg
4 Vas
205 9 Ingrid Atterberg 1950-5 3
5 Vas
206 0 Ingrid Atterberg 1950-5 1
6 Vas
708 Vikin g Göransson 1953-59
7 Vas
706 Viking Göransson 1953-59
8 Vas
707 Vikin g Göransson 1953-59
9 Skål
849 Vikin g Göransson 1950-tal
10
In grid Atterbe rg
11 Vas "Neg ro" 2124 Ingrid Atterb erg 1953-58 12 Skål "Neg ro" 2128 Ing rid Atterberg 1953-58
13 Vas "Västkust "
Ingrid Atterberg 1949-56
14 Vas "Neg ro" 2131 Ingrid Atterb erg 1953-58 15 Vas "Neg ro" 2132 Ingrid Atterb erg 1953-58 16 Vas "Manet" 2122 Ingrid A tterb erg 1953-54
17 Skål " Manet" 2118 Ingrid Atterberg
1953
18 Vas "Manet" 2120 Ingrid A tterb erg 1953-54
1 9 Vas "Faenza" 2517 Ing rid Atter berg
1960
20 Vas "Re tina" 2204 Ingrid Atterberg 19 55-56 21 Vas "Mimosa" 2099 Ingrid A tterb er g 1952-54 22 Vas "Mimosa" 2102 Ingrid Atterberg 1952-53 23 Skål "Minosa" 2093 Ingrid Atterberg 1952-5 3
24 Skål
349 Vikin g Göransson 1953-59
25 Skål
348 Viking Göransson 1953-6 0
26 Vas "Azur" 2511 Ingrid Atterberg 1960-6 2 27 Vas "Vesuv" 2482 In grid Atterb erg 1960-61 28 Vas "Corinna" 2407 Ingr id Atterb er g 195 8-59
29 Skål "Bari" 2634 Ingrid Atterberg
1962
30 Vas "Nevada" 2643 Ingrid Atterberg 1962-6 4 31 Vas "Nevada" 2645 Ing rid Atterberg 1962-64 32 33