TILL SKÅPSIDAN
Nr reställer UE-nummer Konstnär Tillverkningspe riod
1 Vas
75 5 Vikin g Göransson 1953-54
2 Vas
2164 Ing rid Atterberg 195 4-56
3
121 Ingrid Atter berg
4 Vas
205 9 Ingrid Atterberg 1950-5 3
5 Vas
206 0 Ingrid Atterberg 1950-5 1
6 Vas
708 Vikin g Göransson 1953-59
7 Vas
706 Viking Göransson 1953-59
8 Vas
707 Vikin g Göransson 1953-59
9 Skål
849 Vikin g Göransson 1950-tal
10
In grid Atterbe rg
11 Vas "Neg ro" 2124 Ingrid Atterb erg 1953-58 12 Skål "Neg ro" 2128 Ing rid Atterberg 1953-58
13 Vas "Västkust "
Ingrid Atterberg 1949-56
14 Vas "Neg ro" 2131 Ingrid Atterb erg 1953-58 15 Vas "Neg ro" 2132 Ingrid Atterb erg 1953-58 16 Vas "Manet" 2122 Ingrid A tterb erg 1953-54
17 Skål " Manet" 2118 Ingrid Atterberg
1953
18 Vas "Manet" 2120 Ingrid A tterb erg 1953-54
1 9 Vas "Faenza" 2517 Ing rid Atter berg
1960
20 Vas "Re tina" 2204 Ingrid Atterberg 19 55-56 21 Vas "Mimosa" 2099 Ingrid A tterb er g 1952-54 22 Vas "Mimosa" 2102 Ingrid Atterberg 1952-53 23 Skål "Minosa" 2093 Ingrid Atterberg 1952-5 3
24 Skål
349 Vikin g Göransson 1953-59
25 Skål
348 Viking Göransson 1953-6 0
26 Vas "Azur" 2511 Ingrid Atterberg 1960-6 2 27 Vas "Vesuv" 2482 In grid Atterb erg 1960-61 28 Vas "Corinna" 2407 Ingr id Atterb er g 195 8-59
29 Skål "Bari" 2634 Ingrid Atterberg
1962
30 Vas "Nevada" 2643 Ingrid Atterberg 1962-6 4 31 Vas "Nevada" 2645 Ing rid Atterberg 1962-64 32 33
Aktiviteter & Möten
TILL SKÅPSIDAN
Nr reställer UE-nummer Konstnär Tillverkningspe riod
1 Vas
75 5 Vikin g Göransson 1953-54
2 Vas
2164 Ing rid Atterberg 195 4-56
3
121 Ingrid Atter berg
4 Vas
205 9 Ingrid Atterberg 1950-5 3
5 Vas
206 0 Ingrid Atterberg 1950-5 1
6 Vas
708 Vikin g Göransson 1953-59
7 Vas
706 Viking Göransson 1953-59
8 Vas
707 Vikin g Göransson 1953-59
9 Skål
849 Vikin g Göransson 1950-tal
10
In grid Atterbe rg
11 Vas "Neg ro" 2124 Ingrid Atterb erg 1953-58 12 Skål "Neg ro" 2128 Ing rid Atterberg 1953-58
13 Vas "Västkust "
Ingrid Atterberg 1949-56
14 Vas "Neg ro" 2131 Ingrid Atterb erg 1953-58 15 Vas "Neg ro" 2132 Ingrid Atterb erg 1953-58 16 Vas "Manet" 2122 Ingrid A tterb erg 1953-54
17 Skål " Manet" 2118 Ingrid Atterberg
1953
18 Vas "Manet" 2120 Ingrid A tterb erg 1953-54
1 9 Vas "Faenza" 2517 Ing rid Atter berg
1960
20 Vas "Re tina" 2204 Ingrid Atterberg 19 55-56 21 Vas "Mimosa" 2099 Ingrid A tterb er g 1952-54 22 Vas "Mimosa" 2102 Ingrid Atterberg 1952-53 23 Skål "Minosa" 2093 Ingrid Atterberg 1952-5 3
24 Skål
349 Vikin g Göransson 1953-59
25 Skål
348 Viking Göransson 1953-6 0
26 Vas "Azur" 2511 Ingrid Atterberg 1960-6 2 27 Vas "Vesuv" 2482 In grid Atterb erg 1960-61 28 Vas "Corinna" 2407 Ingr id Atterb er g 195 8-59
29 Skål "Bari" 2634 Ingrid Atterberg
1962
30 Vas "Nevada" 2643 Ingrid Atterberg 1962-6 4 31 Vas "Nevada" 2645 Ing rid Atterberg 1962-64 32 33