TILL SKÅPSIDAN 30 31 32 33 1820 17 28 29 24 22 21 19 24 23 25 26 27
Nr Föreställe r
UE-numme r
Konstnär Tillverknin gsperiod
1 Vas "Ängsblom/Ranka/Flor a" 379
Anna-Lisa Thomson
44- 52
2
Va s
3131 Anna-Lisa Thomso n 1935-38
3 Bonbonjär
Anna-Lisa Thomson
4
Va s
3227 Anna-Lisa Thomso n 1936-38
5 Fat "At he ne "
103 4 Anna-Lisa Thomso n 1950-53
6
Va s
670
Anna-Lisa Thomson 1951-52
7 Skål "A th en e"
1037 Anna-Lisa Thomso n 1950-53
8 Vas "Adria/Capr i"
Anna-Lisa Thomson 1951-52
9 Vas "Adria/Capr i"
Anna-Lisa Thomson 1951-52
10 Fat "A dria/Capri"
322
Anna-Lisa Thomson 1951-52
11 Vas, Expo-serien
17
Anna-Lisa Thomson 1947-48
12 Fat "Ranka"
1 91
Anna-Lisa Thomson 1947-4 9
1 3 Vas "A th e n e "
1046 Anna-Lisa Thomso n 1950-53
14
Fat
1 9
Anna-Lisa Thomson 1944-5 0
15
Va s
279
Anna-Lisa Thomson 1942-5 0
16
Kr us
43
Anna-Lisa Thomson 1944-53
17 Vas, Expo-serien
18
Anna-Lisa Thomson 1947-48
18 Kru s "Flora"
83
Anna-Lisa Thomson 1949-5 0
1 9 Vas "Flora"
607
Anna-Lisa Thomson 1949-5 0
20 Fat "Flo ra"
Anna-Lisa Thomson 1949-5 0
2 1
Va s
4 21
Anna-Lisa Thomson 1947-5 0
22 Skål "Flor a"
275
Anna-Lisa Thomso 194 8-49
23
Va s
6
Anna-Lisa Thomson 1934-38
24
Va s
5 07
Anna-Lisa Thomson 1947-48
25 Vas "Marina"
105 2 Anna-Lisa Thomso n 1950-54
26 Fat "Marina"
105 1 Anna-Lisa Thomso n 1950-54
27 Bonbonjär "Marina"
105 0 Anna-Lisa Thomso n 1950-54
28
Va s
9 4
Anna-Lisa Thomson 1939-4 4
29 Fat "Spectra"
1064 Anna-Lisa Thomson 195 1-62
30
Va s
Anna-Lisa Thomson 1940-tal
31 Vas, Expo-serien
20
Anna-Lisa Thomson 1947-48
32
Fat
11
Anna-Lisa Thomson
01 02 05 04 03 08 07 06 10 09 13 12 11 15 14 16
Aktiviteter & Möten
TILL SKÅPSIDAN 30 31 32 33 1820 17 28 29 24 22 21 19 24 23 25 26 27
Nr Föreställe r
UE-numme r
Konstnär Tillverknin gsperiod
1 Vas "Ängsblom/Ranka/Flor a" 379
Anna-Lisa Thomson
44- 52
2
Va s
3131 Anna-Lisa Thomso n 1935-38
3 Bonbonjär
Anna-Lisa Thomson
4
Va s
3227 Anna-Lisa Thomso n 1936-38
5 Fat "At he ne "
103 4 Anna-Lisa Thomso n 1950-53
6
Va s
670
Anna-Lisa Thomson 1951-52
7 Skål "A th en e"
1037 Anna-Lisa Thomso n 1950-53
8 Vas "Adria/Capr i"
Anna-Lisa Thomson 1951-52
9 Vas "Adria/Capr i"
Anna-Lisa Thomson 1951-52
10 Fat "A dria/Capri"
322
Anna-Lisa Thomson 1951-52
11 Vas, Expo-serien
17
Anna-Lisa Thomson 1947-48
12 Fat "Ranka"
1 91
Anna-Lisa Thomson 1947-4 9
1 3 Vas "A th e n e "
1046 Anna-Lisa Thomso n 1950-53
14
Fat
1 9
Anna-Lisa Thomson 1944-5 0
15
Va s
279
Anna-Lisa Thomson 1942-5 0
16
Kr us
43
Anna-Lisa Thomson 1944-53
17 Vas, Expo-serien
18
Anna-Lisa Thomson 1947-48
18 Kru s "Flora"
83
Anna-Lisa Thomson 1949-5 0
1 9 Vas "Flora"
607
Anna-Lisa Thomson 1949-5 0
20 Fat "Flo ra"
Anna-Lisa Thomson 1949-5 0
2 1
Va s
4 21
Anna-Lisa Thomson 1947-5 0
22 Skål "Flor a"
275
Anna-Lisa Thomso 194 8-49
23
Va s
6
Anna-Lisa Thomson 1934-38
24
Va s
5 07
Anna-Lisa Thomson 1947-48
25 Vas "Marina"
105 2 Anna-Lisa Thomso n 1950-54
26 Fat "Marina"
105 1 Anna-Lisa Thomso n 1950-54
27 Bonbonjär "Marina"
105 0 Anna-Lisa Thomso n 1950-54
28
Va s
9 4
Anna-Lisa Thomson 1939-4 4
29 Fat "Spectra"
1064 Anna-Lisa Thomson 195 1-62
30
Va s
Anna-Lisa Thomson 1940-tal
31 Vas, Expo-serien
20
Anna-Lisa Thomson 1947-48
32
Fat
11
Anna-Lisa Thomson
01 02 05 04 03 08 07 06 10 09 13 12 11 15 14 16