Skåpen den 30 november med föremål i rött
TIDIGARE SKÅP