TILL SKÅPSIDAN
01
02
05
04 03
08
07
06
10 09
1 2 13
11
15
14
16
22 18
17
20
24
21
19
23
25
26
27
Nr Föreställer UE-nummer Konstnär Tillverkningsperiod 1 Tjurar 9081E Wallin 1969-71 2 Elefant 3000P Von Freymann 1963-65 3 Bock 3040P Von Freymann 1963-65 4 Björn 8083 Simmulson 1968-70 5 Duva 6014 Kaasinen 1956 6 Björn 58 Lindstrand 1944-52 7 Flodhäst,”Stina” Simmulson 1950-60-tal 8 Liten hund Okänd formgivare ? 9 Renskiljning 2032C Clough -1972 1 0 Björnar 3332, 3333 Thomson 1930-tal 1 1 Häst 37 Okänd formgivare 1930-40-tal 1 2 Häst 30 Okänd formgivare 1930-40-tal 1 3 Häst 31 Okänd formgivare 1930-40-tal 1 4 Zebragrupp 55 Lindstrand 1944-49 1 5 Katter 8006, 8005, 8007 Clough 1950-talets senare hälft 1 6 Björn 1053E Wallin -1970 1 7 Björn 58 Lindstrand 1944-52 1 8 Björn 3333 Thomson 1930-tal 1 9 Häst 13 tidigare nr 3294 Thomson 1937-39 2 0 Spargris 9081 Andersson 1962-69 2 1 Bulldogg 6066 Kaasinen 1960-61 2 2 Liten hund 29 1930-40-tal 2 3 Häst Clough 1970 2 4 Askfat Figur nr 48 Okänd formgivare 1930-40-tal 2 5 Väggplatta, fiskar Okänd formgivare 2 6 Askfat Figur nr 48 Okänd formgivare 1930-40-tal 2 7 B låmesar 129 Syrén 1953-54
Aktiviteter & Möten
TILL SKÅPSIDAN
01
02
05
04 03
08
07
06
10 09
1 2 13
11
15
14
16
22 18
17
20
24
21
19
23
25
26
27
Nr Föreställer UE-nummer Konstnär Tillverkningsperiod 1 Tjurar 9081E Wallin 1969-71 2 Elefant 3000P Von Freymann 1963-65 3 Bock 3040P Von Freymann 1963-65 4 Björn 8083 Simmulson 1968-70 5 Duva 6014 Kaasinen 1956 6 Björn 58 Lindstrand 1944-52 7 Flodhäst,”Stina” Simmulson 1950-60-tal 8 Liten hund Okänd formgivare ? 9 Renskiljning 2032C Clough -1972 1 0 Björnar 3332, 3333 Thomson 1930-tal 1 1 Häst 37 Okänd formgivare 1930-40-tal 1 2 Häst 30 Okänd formgivare 1930-40-tal 1 3 Häst 31 Okänd formgivare 1930-40-tal 1 4 Zebragrupp 55 Lindstrand 1944-49 1 5 Katter 8006, 8005, 8007 Clough 1950-talets senare hälft 1 6 Björn 1053E Wallin -1970 1 7 Björn 58 Lindstrand 1944-52 1 8 Björn 3333 Thomson 1930-tal 1 9 Häst 13 tidigare nr 3294 Thomson 1937-39 2 0 Spargris 9081 Andersson 1962-69 2 1 Bulldogg 6066 Kaasinen 1960-61 2 2 Liten hund 29 1930-40-tal 2 3 Häst Clough 1970 2 4 Askfat Figur nr 48 Okänd formgivare 1930-40-tal 2 5 Väggplatta, fiskar Okänd formgivare 2 6 Askfat Figur nr 48 Okänd formgivare 1930-40-tal 2 7 B låmesar 129 Syrén 1953-54