TILL SKÅPSIDAN
01
02
05 04
03
08
07
06
10 09
13 12 1 1 15
1 4 16
30
31 32
33
34
18
17
28
29
20
22
21
19
2 3 24
25
26
27
1 Vas Nr 59 Einar Luterkort 1930-38 2 Vas Nr 2653 Harald Ö stergren 1932-38 3 Vas med hanklar Nr 2502 Harald Ö stergren 1932-38 4 Tobaksburk Nr 39 Einar Luterkort 1930-38 Ömnumrerad till tobaksburk nr 1 5 Vas Nr 3031 Anna-Lisa Thomson 1934-38 6 Skal med hanklar Ökand konstnar 1940-45 7 Vas med tva hanklar Nr 2164 Ökand konstnar 1930-32 8 Cigarettstall Nr 2139 Ökand konstnar 1930-38 Ömnumrerad till cigarettbagare nr 7 9 Konfektskal Nr 311 Ökand konstnar 1933-38 Ömnumrerad till Skal nr 11 10 Skal Nr 1962 Mojligen Harald Ö stergren 1929-38 Ömnumrerad till Skal nr 6 11 Fat, JunoÖkand konstnar 1933-38 12 Blomhallare Nr 3 Gertrud Lonegren 1939 - 40 13 Servettstall Nr 320 Ökand konstnar 1933 - 38 14 Cigarettask 1930 - tal 15 Fat, JunoÖkand konstnar 1933-38 16 Fat Nr 3026 Anna-Lisa Thomson 1934-38 17 Blackhorn 1930-tal 18 Ljusstake Nr 1918 Mojligen Allan Ebeling 1930-tal 19 Ljusstake Nr 13 Ökand konstnar 1939-48 Tidigare nr 1803A 20 Vas Nr 2212 Ökand konstnar 1930-35 21 Vas Nr 3032/2 Anna-Lisa Thomson 1934-38 22 Vas Nr 2266 C Svante Kaede 1932-38 Ömnumrerad till Vas nr 49 23 Skal Nr 136 Ökand konstnar 1930-38 24 Vas Nr 2750 Harald Ö stergren 1936-38 25 Vas Nr 5024 Sven Erik Skawonius 1935-38 Ömnumrerad till Skal nr 62 26 Vas med hanklar Nr 1589 Ökand konstnar 1923-38 Senare Vas 82 27 Vas Nr 2147 Ökand konstnar 1930-32 28 Cigarettbagare Nr 303 Ökand konstnar 1933-38 Ömnumrerad till cigarettbagare nr 2 29 Vas med hanklar Harald Ö stergren 1930-tal 30 Vas Nr 192 Ökand konstnar 1930-38 Ömnumrerad till Vas nr 43 31 Vas Nr 3131 Anna-Lisa Thomson 1935-38 32 Cigarettbagare Nr 303 Ökand konstnar 1933-38 33 Vas Nr 44 Ökand konstnar 1939-48 34 Skal Nr 3088/2 Anna-Lisa Thomson 1935-38 Ömnumrerad till Skal nr 4
Aktiviteter & Möten
TILL SKÅPSIDAN
01
02
05 04
03
08
07
06
10 09
13 12 1 1 15
1 4 16
30
31 32
33
34
18
17
28
29
20
22
21
19
2 3 24
25
26
27
1 Vas Nr 59 Einar Luterkort 1930-38 2 Vas Nr 2653 Harald Ö stergren 1932-38 3 Vas med hanklar Nr 2502 Harald Ö stergren 1932-38 4 Tobaksburk Nr 39 Einar Luterkort 1930-38 Ömnumrerad till tobaksburk nr 1 5 Vas Nr 3031 Anna-Lisa Thomson 1934-38 6 Skal med hanklar Ökand konstnar 1940-45 7 Vas med tva hanklar Nr 2164 Ökand konstnar 1930-32 8 Cigarettstall Nr 2139 Ökand konstnar 1930-38 Ömnumrerad till cigarettbagare nr 7 9 Konfektskal Nr 311 Ökand konstnar 1933-38 Ömnumrerad till Skal nr 11 10 Skal Nr 1962 Mojligen Harald Ö stergren 1929-38 Ömnumrerad till Skal nr 6 11 Fat, JunoÖkand konstnar 1933-38 12 Blomhallare Nr 3 Gertrud Lonegren 1939 - 40 13 Servettstall Nr 320 Ökand konstnar 1933 - 38 14 Cigarettask 1930 - tal 15 Fat, JunoÖkand konstnar 1933-38 16 Fat Nr 3026 Anna-Lisa Thomson 1934-38 17 Blackhorn 1930-tal 18 Ljusstake Nr 1918 Mojligen Allan Ebeling 1930-tal 19 Ljusstake Nr 13 Ökand konstnar 1939-48 Tidigare nr 1803A 20 Vas Nr 2212 Ökand konstnar 1930-35 21 Vas Nr 3032/2 Anna-Lisa Thomson 1934-38 22 Vas Nr 2266 C Svante Kaede 1932-38 Ömnumrerad till Vas nr 49 23 Skal Nr 136 Ökand konstnar 1930-38 24 Vas Nr 2750 Harald Ö stergren 1936-38 25 Vas Nr 5024 Sven Erik Skawonius 1935-38 Ömnumrerad till Skal nr 62 26 Vas med hanklar Nr 1589 Ökand konstnar 1923-38 Senare Vas 82 27 Vas Nr 2147 Ökand konstnar 1930-32 28 Cigarettbagare Nr 303 Ökand konstnar 1933-38 Ömnumrerad till cigarettbagare nr 2 29 Vas med hanklar Harald Ö stergren 1930-tal 30 Vas Nr 192 Ökand konstnar 1930-38 Ömnumrerad till Vas nr 43 31 Vas Nr 3131 Anna-Lisa Thomson 1935-38 32 Cigarettbagare Nr 303 Ökand konstnar 1933- 38 33 Vas Nr 44 Ökand konstnar 1939-48 34 Skal Nr 3088/2 Anna-Lisa Thomson 1935-38 Ömnumrerad till Skal nr 4