TILL SKÅPSIDAN
01
02
05b
04
03
08
07
0 6 10
09
13 12
11
15 14
16
18
17
20
21
19
26
0 1 Hana, vas 4058H Rhee 1964 0 2 Hana, skål 4056H Rhee 1964 0 3 Hana, vas 4059H Rhee 1964 0 4 Hana, vas 4060H Rhee 1964 05a Vinjett, vas 5037H Rhee 1965 05b Vas, flera färger 5044H Rhee 1965-69 0 6 Momo, skål 4120H Rhee 1964-65 0 7 Vas, Original Rhee 0 8 Fisk, relief 4122H Rhee 1964-65 0 9 Vas, Original Rhee 1 0 Skål, Original Rhee 1 1 Fisk, figur 4123H Rhee 1964-65 1 2 Ocean, krus 5041H Rhee 1965 1 3 Ocean, krus 5042H Rhee 1965 1 4 Krus, Unikat Rhee 1 5 Kruka, Unikat Rhee 1 6 Kamogawa, skål 4048H Rhee 1964 1 7 Kamogawa, vas 4050H Rhee 1964 1 8 Kamogawa, skål 4047H Rhee 1964 1 9 Hund, figur 5043H Rhee 1965 2 0 Burk med lock 5046H Rhee 1965 2 1 Tupp, fat 4125H Rhee 1964-65
05a
Aktiviteter & Möten
TILL SKÅPSIDAN
01
02
05b
04
03
08
07
0 6 10
09
13 12
11
15 14
16
18
17
20
21
19
26
0 1 Hana, vas 4058H Rhee 1964 0 2 Hana, skål 4056H Rhee 1964 0 3 Hana, vas 4059H Rhee 1964 0 4 Hana, vas 4060H Rhee 1964 05a Vinjett, vas 5037H Rhee 1965 05b Vas, flera färger 5044H Rhee 1965- 69 0 6 Momo, skål 4120H Rhee 1964- 65 0 7 Vas, Original Rhee 0 8 Fisk, relief 4122H Rhee 1964- 65 0 9 Vas, Original Rhee 1 0 Skål, Original Rhee 1 1 Fisk, figur 4123H Rhee 1964- 65 1 2 Ocean, krus 5041H Rhee 1965 1 3 Ocean, krus 5042H Rhee 1965 1 4 Krus, Unikat Rhee 1 5 Kruka, Unikat Rhee 1 6 Kamogawa, skål 4048H Rhee 1964 1 7 Kamogawa, vas 4050H Rhee 1964 1 8 Kamogawa, skål 4047H Rhee 1964 1 9 Hund, figur 5043H Rhee 1965 2 0 Burk med lock 5046H Rhee 1965 2 1 Tupp, fat 4125H Rhee 1964- 65
05a