TILL SKÅPSIDAN
01
02
0 3 0 4 0 5
08
0 6 07
10
09
13
12 11
15
14
16
18
17
20
2 1 22
19
23
1 Ä l g M ö j l i g e n U p s a l a E k e b y 2 P u d l a r M a r i e S i m m u l s o n F ö r e 1 9 5 0 G u s t a v s b e r g 3 V a s m e d h ä n k e l N r 1 1 6 T A L 4 V a s m e d h ä n k e l C h r i s t e r H e i j l T ö r e b o d a 5 V a s S t r e g a T r o l i g e n 1 9 5 0 - t a l G a b r i e l 6 H a r e N r T h o m a s H e l l s t r ö m N i tt s j ö 7 F a t S t r e g a T r o l i g e n 1 9 5 0 - t a l G a b r i e l 8 V a s P i e r r o t N r E v a J a n c k e - B j ö r k 1 9 5 4 B o F a j a n s 9 V a s P i e r r o t N r E v a J a n c k e - B j ö r k 1 9 5 4 B o F a j a n s 1 0 Vas ”Tropik” 1950-tal Gabriel 1 1 Fat ”Tropik” 1950-tal Gabriel 1 2 Skål 1940-50-tal Tilgmans 1 3 Skål 1940-50-tal Tilgmans 1 4 Vas Tomas Anagrius Troligen 1960-tal Allingsås Keramik
1 5 Figur ”Olle” Möjligen Kerstin Grön- vall
1960-tal Tilgmans
1 6 Vas Einar Luterkort Troligen 1930-tal Motala Lervarufabrik 1 7 Vas Tord Andersson Troligen 1960-tal TAL 1 8 Vas 1920-tal Sala Keramik 1 9 Vas med hänkel, möjligen ”Glory” Troligen 1940-tal Upsala Ekeby för Turitz & Co 2 0 Kanna Gabriel Burmeister Troligen 1920-30-tal Gabriel 2 1 Vas Troligen 1950-60-tal 2 2 Vas Erik Mornils 1934 Nittsjö 2 3 Fågel
Aktiviteter & Möten
TILL SKÅPSIDAN
01
02
0 3 0 4 0 5
08
0 6 07
10
09
13
12 11
15
14
16
18
17
20
2 1 22
19
23
1 Ä l g M ö j l i g e n U p s a l a E k e b y 2 P u d l a r M a r i e S i m m u l s o n F ö r e 1 9 5 0 G u s t a v s b e r g 3 V a s m e d h ä n k e l N r 1 1 6 T A L 4 V a s m e d h ä n k e l C h r i s t e r H e i j l T ö r e b o d a 5 V a s S t r e g a T r o l i g e n 1 9 5 0 - t a l G a b r i e l 6 H a r e N r T h o m a s H e l l s t r ö m N i tt s j ö 7 F a t S t r e g a T r o l i g e n 1 9 5 0 - t a l G a b r i e l 8 V a s P i e r r o t N r E v a J a n c k e - B j ö r k 1 9 5 4 B o F a j a n s 9 V a s P i e r r o t N r E v a J a n c k e - B j ö r k 1 9 5 4 B o F a j a n s 1 0 Vas ”Tropik” 1950-tal Gabriel 1 1 Fat ”Tropik” 1950-tal Gabriel 1 2 Skål 1940-50-tal Tilgmans 1 3 Skål 1940-50-tal Tilgmans 1 4 Vas Tomas Anagrius Troligen 1960-tal Allingsås Keramik
1 5 Figur ”Olle” Möjligen Kerstin Grönvall
1960-tal Tilgmans
1 6 Vas Einar Luterkort Troligen 1930-tal Motala Lervarufabrik 1 7 Vas Tord Andersson Troligen 1960-tal TAL 1 8 Vas 1920-tal Sala Keramik 1 9 Vas med hänkel, möjligen ”Glory” Troligen 1940-tal Upsala Ekeby för Turitz & Co 2 0 Kanna Gabriel Burmeister Troligen 1920-30-tal Gabriel 2 1 Vas Troligen 1950-60-tal 2 2 Vas Erik Mornils 1934 Nittsjö 2 3 Fågel