Skåpet den 11 oktober 2016 tema “Original, unikat och omärkta föremål”
Tidigare skåp