Föregående möte Till utställningsskåp
Lars-Inge med Hans Lustigs träfigurer som illustrerar olika verksamheter i utställningen.
Denna afton ägnades åt Uppsalas industrihistoria. Owe Hedin och Lars-Inge Larsson visade med inlevelse och stor kunnighet Industrimuseets alla montrar från 1200-talet till nutid. I nya konstellationer finns några av de äldsta företagen kvar än idag t ex Certego som har sin begynnelse i “Kvarnsmedjan” från 1700-talets början. Utlovad UE-film från 40-talet hann vi tyvärr inte se under kvällen. I våra utställningsskåp placerades allehanda vit keramik.
Föreningsmöte 25 januari 2024 45 deltagare varav 7 stycken digitalt
Uppsala cementgjuteri
Owe Hedin har arbetat i flera av företagen som finns i utställningen.
Sköljerskan på bilden föreställer konstnären Anders Zorns mamma som blev gravid under sin tid på fabriken. Pappan var en bayersk bryggmästare.
Upsala-Ekeby har en egen monter med UE-sällskapets utställningsskåp där innehållet förnyas efter varje möte.
Industrimuséet
Föreningsmöte 25 januari 2024 45 deltagare varav 7 stycken digitalt
Föregående möte Till utställningsskåp
Lars-Inge med Hans Lustigs träfigurer som illustrerar olika verksamheter i utställningen.
Denna afton ägnades åt Uppsalas industrihistoria. Owe Hedin och Lars-Inge Larsson visade med inlevelse och stor kunnighet Industrimuseets alla montrar från 1200-talet till nutid. I nya konstellationer finns några av de äldsta företagen kvar än idag t ex Certego som har sin begynnelse i “Kvarnsmedjan” från 1700-talets början. Utlovad UE-film från 40-talet hann vi tyvärr inte se under kvällen. I våra utställningsskåp placerades allehanda vit keramik.
Uppsala cementgjuteri
Owe Hedin har arbetat i flera av företagen som finns i utställningen.
Sköljerskan på bilden föreställer konstnären Anders Zorns mamma som blev gravid under sin tid på fabriken. Pappan var en bayersk bryggmästare.
Upsala-Ekeby har en egen monter med UE-sällskapets utställningsskåp där innehållet förnyas efter varje möte.
Industrimuséet