Föregående möte Till utställningsskåp
Monica och Daniel
Årsmötesförhandlingarna avlöpte väl med Gunilla Eklund som ordförande och därefter bjöds på sedvanligt kaffe och tårta arrangerat av den förträffliga kaffegruppen. Monica Atterberg-Göransson berättade med inlevelse och humor om sina föräldrar och deras skapande. Monica bor forfarande i atriumhuset på Döbelnsgatan, som ritades av Viking Göransson. Viking var länsarkitekt i Uppsala 1944-1956 och slottsarkitekt under de stora renoveringarna 1964-1983. Under åren 1950-1953 var han knuten till Upsala-Ekeby som konstnärlig ledare. Ingrid Atterberg är en välkänd och omtyckt keramiker, som knappast behörer någon introduktion. Ingrid gjorde flera publika keramikväggar med kakel som designats av Viking. De gifte sig 1954 men var ett par långt tidigare. Deras keramik kan ses i de två utställningsskåpen.
Avgående kassör Siv-Britt Ernbrandt och avgående valberedning Lars-Inge Larsson och Per Hagman
ÅRSMÖTE 20 mars 2023 61 deltagare varav 6 stycken digitalt
Ingrid Atterberg och Viking Göransson samt hunden Jolly på atriumgården Döbelnsgatan i Uppsala
Vikings slottsfontän
Vikings strågräsvas
Blå-vitt var omtyckt
Ingrids ateljé på Upsala-Ekeby
Prisbelönt monstreablad
ÅRSMÖTE 20 mars 2023 61 deltagare varav 6 stycken digitalt
Föregående möte Till utställningsskåp
Monica och Daniel
Årsmötesförhandlingarna avlöpte väl med Gunilla Eklund som ordförande och därefter bjöds på sedvanligt kaffe och tårta arrangerat av den förträffliga kaffegruppen. Monica Atterberg-Göransson berättade med inlevelse och humor om sina föräldrar och deras skapande. Monica bor forfarande i atriumhuset på Döbelnsgatan, som ritades av Viking Göransson. Viking var länsarkitekt i Uppsala 1944-1956 och slottsarkitekt under de stora renoveringarna 1964-1983. Under åren 1950-1953 var han knuten till Upsala-Ekeby som konstnärlig ledare. Ingrid Atterberg är en välkänd och omtyckt keramiker, som knappast behörer någon introduktion. Ingrid gjorde flera publika keramikväggar med kakel som designats av Viking. De gifte sig 1954 men var ett par långt tidigare. Deras keramik kan ses i de två utställningsskåpen.
Avgående kassör Siv-Britt Ernbrandt och avgående valberedning Lars-Inge Larsson och Per Hagman
Ingrid Atterberg och Viking Göransson samt hunden Jolly på atriumgården Döbelnsgatan i Uppsala
Vikings strågräsvas
Blå-vitt var omtyckt
Ingrids ateljé på Upsala-Ekeby
Prisbelönt monstreablad
Vikings slottsfontän