FÖRENINGSMÖTE 22 augusti 2022 DELTAGARE 44 st
Föregående möte Till utställningsskåp
Lars-Inge tackas av ordförande
Höstens första möte samlade 44 deltagare samt 9 st som kunde aktivt deltaga via zoom. Vi fick höra Lars-Inge Larsson berätta om kakelproduktionen på fabriken och intressanta episoder från tiden som anställd. Familjen bodde i röda tegelvillan vid vägen parallellt med järnvägsspåret under uppväxtåren så banden med fabriken blev starka. Föreningen firar 30 år sedan starten och Barbro Råsbrant berättade kort om föreningens tillblivelse och målsättning. Det bjöds dagen till ära på jubileumstårta. Ett flertal fina fynd från sommarens loppisbesök kunde beskådas.
Medlemmarnas kakelbidrag till våra utställningsskåp
Kakelplattor arrangerade av Lars-Inge vid vår monter i Industrimuseet
Fyra plattor med tryckta bilmotiv
Inbjudan till öppet hus på 60-talet
FÖRENINGSMÖTE 22 augusti 2022 DELTAGARE 44 st
Föregående möte Till utställningsskåp
Lars-Inge tackas av ordförande
Höstens första möte samlade 44 deltagare i lokalen samt 9 st som aktivt kunde deltaga via zoom. Vi fick höra Lars-Inge Larsson berätta om kakelproduktionen på fabriken och intressanta episoder från tiden som anställd. Familjen bodde i röda tegelvillan vid vägen parallellt med järnvägsspåret under uppväxtåren så banden med fabriken blev starka. Föreningen firar 30 år sedan starten och Barbro Råsbrant berättade kort om föreningens tillblivelse och målsättning. Det bjöds dagen till ära på jubileumstårta. Ett flertal fina fynd från sommarens loppisbesök kunde beskådas.
Medlemmarnas bidrag till våra utställningsskåp
Kakelplattor arrangerade av Lars-Inge vid vår monter i Industrimuseet
Fyra plattor med tryckta bilmotiv
Inbjudan till öppet hus på 60-talet