FÖRENINGSMÖTE 10 februari 2021 DELTAGARE 30 st
Även denna gång blev det ett digitalt föreningsmöte via Zoom. Drygt 30 medlemmar hade anmält sig till mötet. En fördel för alla utanför Uppsala som på detta sätt kan få kontakt och delta i våra träffar. Denna gång visade vi en presentation av f.d. försäljningschefen Bjarne Ahlbergs dokumentportfölj från 40-60 talet. Den donerades 2015 till föreningen av Lars-Inge Larsson, som fått ta hand om väskan efter Bjarnes bortgång. Vissa föremål har haft en anmärkningvärd prisuppgång sedan de tillverkades. Deltagarna fick också möjlighet att visa föremål och diskutera upphovskonstnär och om det var ett fynd eller inte.
Till utställningsskåp Föregående möte
Ekeby katalog 1936
Christer och Lars-Inge tittar igenom alla handlingar i väskan
Medlemmar kan beställalänk till filmen här
Ekebygiven från våren 1951
Om den stora branden 1951 i peronaltidningen Ekebylänken
Ekebygiven från hösten 1956
Det skojades friskt i personaltidningen Ekebyglimtar
FÖRENINGSMÖTE 10 februari 2021 DELTAGARE 30 st
Till utställningsskåp Föregående möte
Även denna gång blev det ett digitalt föreningsmöte via Zoom. Drygt 30 medlemmar hade anmält sig till mötet. En fördel för alla utanför Uppsala som på detta sätt kan få bättre kontakt med föreningen och delta i våra träffar. Denna gång visade vi en presentation av f.d. försäljningschefen Bjarne Ahlbergs dokumentportfölj från 40-60 talet. Den donerades 2015 till föreningen av Lars-Inge Larsson, som fått ta hand om väskan efter Bjarnes bortgång. Vissa föremål har haft en anmärkningvärd prisuppgång sedan de tillverkades. Deltagarna fick också möjlighet att visa föremål och diskutera upphovskonstnär och om det var ett fynd eller inte.
Ekeby katalog 1936
Christer och Lars-Inge tittar igenom alla handlingar i väskan
Medlemmar kan beställalänk till filmen här
Ekebygiven från våren 1951
Om den stora branden 1951 i peronal- tidningen Ekebylänken
Ekebygiven från hösten 1956
Det skojades friskt i personaltidningen Ekebyglimtar