FÖRENINGSMÖTE 25 april 2019 DELTAGARE 49 st
Vår hedersmedlem Lars-Inge Larsson berättade om sina minnen från Ekebytiden. Han bodde i Tomtebo under enkla förhållanden. Pappan arbetade i fabriken och var ansvarig för värmen i ugnarna. De bodde senare i det stora tegelhuset närmast fabriken. I husets vardagsrum monterades nya kakelugnar varje år för testning av deras effektivitet. Lärarna upptäckte tidigt Lars-Inges skarpa sinne för färger vilket ledde in honom på den grafiska banan. Under 3 ½ år arbetade Lars-Inge på Ekeby där han bl.a. modellerade flera tusen av Vickes Ekebytroll samt hjälpte Mari Simmulson med att ta fram de glasyrer hon önskade. Lars-Inge fortsatte sedan sin bana hos Almqvist & Wiksell där första jobbet blev just UE:s kakelbroschyr. Upsala-Ekebys VD Nils Sterner kunde ibland stanna vid de lekande barnen, skjutsa dem i den fina bilen och sedan bjuda på saft i Disponentvillan. De anställda bjöds på årliga fester och möjlighet till idrottsutövning av olika slag. Dessutom erbjöds de anställda att köpa egna hus genom fabrikens försorg. Försäljarna hade stor makt över vilka föremål som skulle säljas. Hälften av föreslagna konstalster refuserades som svårsålda och blev sönderslagna. Ett och annat av dessa föremål med beteckning “prov” överlevde och kan då och då hittas på marknader eller auktioner.
Tidigare möte
Lars-Inge berättade under åhörarnas andäktiga tystnad.
Sven Welander, chef i målarsalen, och Gabriel Burmeister var frekventa gäster hos familjen Larsson
Denna hänkelvas målades av Sven Welander som minnesgåva till släktingar i Småland. Brändes och hämtades ur ugnen av Lars-Inge. 40 år senare hittade han den på en loppis i Motala. Ödets makt…
Till utställningsskåp
FÖRENINGSMÖTE 25 april 2019 DELTAGARE 49 st
Vår hedersmedlem Lars-Inge Larsson berättade om sina minnen från Ekebytiden. Han bodde i Tomtebo under enkla förhållanden. Pappan arbetade i fabriken och var ansvarig för värmen i ugnarna. De bodde senare i det stora tegelhuset närmast fabriken. I husets vardagsrum monterades nya kakelugnar varje år för testning av deras effektivitet. Lärarna upptäckte tidigt Lars-Inges skarpa sinne för färger vilket ledde in honom på den grafiska banan. Under 3 ½ år arbetade Lars-Inge på Ekeby där han bl.a. modellerade flera tusen av Vickes Ekebytroll samt hjälpte Mari Simmulson med att ta fram de glasyrer hon önskade. Lars-Inge fortsatte sedan sin bana hos Almqvist & Wiksell där första jobbet blev just UE:s kakelbroschyr. Upsala-Ekebys VD Nils Sterner kunde ibland stanna vid de lekande barnen, skjutsa dem i den fina bilen och sedan bjuda på saft i Disponentvillan. De anställda bjöds på årliga fester och möjlighet till idrottsutövning av olika slag. Dessutom erbjöds de anställda att köpa egna hus genom fabrikens försorg. Försäljarna hade stor makt över vilka föremål som skulle säljas. Hälften av föreslagna konstalster refuserades som svårsålda och blev sönderslagna. Ett och annat av dessa föremål med beteckning “prov” överlevde och kan då och då hittas på marknader eller auktioner.
Tidigare möte
Lars-Inge berättade under åhörarnas andäktiga tystnad.
Sven Welander, chef i målarsalen, och Gabriel Burmeister var frekventa gäster hos familjen Larsson
Denna hänkelvas målades av Sven Welander som minnesgåva till släktingar i Småland. Brändes och hämtades ur ugnen av Lars-Inge. 40 år senare hittade han den på en loppis i Motala. Ödets makt…
Till utställningsskåp