FÖRENINGSMÖTE 22 januari 2019 DELTAGARE CA 44 st
Dagens ämne var”Inte Ekeby men snyggt ändå”. Kvällen inleddes med att Gunnar Lund berättade om sina föremål märkta med Disa keramik och FB som står för Folke Bilander se vidare på sida 30 oktober 2017 . Övriga föremål visades av “teamet “Barbro, Daniel och Christer. Keramik från Nittsjö, Gabriel, Örjan ,Glory samt föremål tillverkade på Gotland förevisades.
Till skåp Tidigare möte
“Mora Nisse” och “Lillprinsen” tillverkade av Tore Borg
Gunnar Lunds föremål
Folke Billanders imitation av “Grafika” var inte populärt hos Ekebys ledning
FÖRENINGSMÖTE 22 januari 2019 DELTAGARE CA 44 st
Dagens ämne var “Inte Ekeby men snyggt ändå”. Kvällen inleddes med att Gunnar Lund berättade om sina föremål märkta med Disa keramik och FB som står för Folke Bilander se vidare på sida 30 oktober 2017 . Övriga föremål visades av “teamet “Barbro, Daniel och Christer. Keramik från Nittsjö, Gabriel, Örjan ,Glory samt föremål tillverkade på Gotland förevisades.
Tidigare möte
“Mora Nisse” och “Lillprinsen” tillverkade av Tore Borg
Gunnar Lunds föremål
Folke Billanders imitation av “Grafika” var inte populärt hos Ekebys ledning
Till skåp