FÖRENINGSMÖTE 30 augusti 2017 DELTAGARE CA: 45 st
Johan Rendel vid den sista bränningen på Ekeby den 3 januari 2003. Hissugnen användes 1942-2003.
Christer Fredlund visade en film om hur bruket omvandlades till företagarcentrum och hur den sista bränningen hos Rendels porslinstryck gick till. Under rivningshot bildades en bostadsrättsförening av 5 företagare som hyrde lokaler på bruket. Bostadsrättsföreningen köpte 1984 “trekanten”, huset där vårdcentralen ligger idag. De flesta ugnarna revs 1985-86. Den stora renoveringen genomfördes 1987. En ständig ombyggnad har skett i huset sedan dess.
Omvandling av kakelavsyningsdel till Ekebybruk Bad och kök
Till skåp Tidigare möte
Slitna fasader behövde rustas
Sommarens fynd visades. Bl.a. denna vas och den lilla hunden som inköptes för en spottstyver.
Vasen är ett fynd från Ulva, vas Rubus 4468 MS. Den har inte samma form och dekor som övriga vaser Rubus. Dekoren liknar den som finns på Rubus skålar.
Till skåp
FÖRENINGSMÖTE 30 augusti 2017 DELTAGARE CA: 45 st
Johan Rendel vid den sista bränningen på Ekeby den 3 januari 2003. Hissugnen användes 1942-2003.
Omvandling av kakelavsyningsdel till Ekebybruk Bad och kök
Tidigare möte
Slitna fasader behövde rustas
Sommarens fynd visades. Bl.a. denna vas och den lilla hunden som inköptes för en spottstyver.
Vasen är ett fynd från Ulva, vas Rubus 4468 MS. Den har inte samma form och dekor som övriga vaser Rubus. Dekoren liknar den som finns på Rubus skålar.
Christer Fredlund visade en film om hur bruket omvandlades till företagarcentrum och hur den sista bränningen hos Rendels porslinstryck gick till. Under rivningshot bildades en bostadsrättsförening av 5 företagare som hyrde lokaler på bruket. Bostadsrättsföreningen köpte 1984 “trekanten”, huset där vårdcentralen ligger idag. De flesta ugnarna revs 1985-86. Den stora renoveringen genomfördes 1987. En ständig ombyggnad har skett i huset sedan dess.