Filmkvällen inleddes med en kortare film från Uppsala konstmuseum. Filmen “Av Uplands lera” från 1929 är alltid lika intressant och har informativa texter som redogör för hur de olika föremålen tillverkas. Filmen “Bara lera” från 1940-talet är en film med speakerröst som berättar om vad som sker. Efter filmvisningen följde som vanligt genomgång av föremål som skulle placeras i våra utställningskåp. Denna gång vackra föremål med vinterkänsla.
FÖRENINGSMÖTE 26 januari 2016 DELTAGARE CA: 54 st
Text och tal av Bo Willers Inspelad på 1940-talet
Ursprunglig stumfilm från 1929. Kompletterad med “pianoklink” 2010
Filmsekvens från Uppsala konstmuseums arkiv
Tidigare möte Till skåp
Filmkvällen inleddes med en kortare film från Uppsala konstmuseum. Filmen “Av Uplands lera” från 1929 är alltid lika intressant och har informativa texter som redogör för hur de olika föremålen tillverkas. Filmen “Bara lera” från 1940-talet är en film med speakerröst som berättar om vad som sker. Efter filmvisningen följde som vanligt genomgång av föremål som skulle placeras i våra utställningskåp. Denna gång vackra föremål med vinterkänsla.
FÖRENINGSMÖTE 26 januari 2016 DELTAGARE CA: 54 st
Text och tal av Bo Willers Inspelad på 1940-talet
Ursprunglig stumfilm från 1929. Kompletterad med “pianoklink” 2010
Filmsekvens från Uppsala konstmuseums arkiv Filmen kan bara ses i dator
NÄSTA SIDA Till skåp