Evy Svärling, grundare av föreningen Upsala-Ekebysällskapet berättade om hur hon och några av föreningens medlemmar startade Presentabutiken. Intresset var stort hos de församlade medlemmarna.
FÖRENINGSMÖTE 26 augusti 2015 DELTAGARE CA: 47 st
Evy Svärling och Barbro Råsbrant
Medlemmarna visade upp några av sommarens fynd.
Presentabutiken på St Olofsgatan i Uppsala
Evy Svärling, grundare av föreningen Upsala-Ekebysällskapet berättade om hur hon och några av föreningens medlemmar startade Presentabutiken. Intresset var stort hos de församlade medlemmarna.
FÖRENINGSMÖTE 26 augusti 2015 DELTAGARE CA: 47 st
Evy Svärling och Barbro Råsbrant
Medlemmarna visade upp några av sommarens fynd.
Presentabutiken på St Olofsgatan i Uppsala
NÄSTA SIDA