Utställning 2018-09-08

Kulturnatten 8 september 2018 - med totalt 647 besökare. Utställning och försäljning i Café Alma. Årets tema: “Upsala-Ekeby brunbränt” Till minne av Taisto Kaasinens födelse visades ett tvärsnitt av hans konst i det yttre rummet. Även Ingmar Bergman uppmärksammades med föremål från 1918 års priskurant. Design och montering: Barbro Råsbrant Foto: Christer Fredlund

Utställning 2018-09-08

Kulturnatten 8 september 2018 - med totalt 647 besökare. Utställning och försäljning i Café Alma. Årets tema: “Upsala-Ekeby brunbränt” Till minne av Taisto Kaasinens födelse visades ett tvärsnitt av hans konst i det yttre rummet. Även Ingmar Bergman uppmärksammades med föremål från 1918 års priskurant. Design och montering: Barbro Råsbrant Foto: Christer Fredlund