Skåpen den 30 november 2022 med föremål i rött
TIDIGARE SKÅP