TILL SKÅPSIDAN
01
02
05
04
03
08
07 06
10
09 13 12
11
15
14
16
18
1 7 20
22
21
19
1 0147/E  Rådjur, tavla 1970-  Wallin 2 1024/19  Igelkott, sparbössa   Freymann för Turitz
3 9095 Fågel  Sent 60-tal, tidigt 70-tal
Andersson
4 2073 Golfspelare, figur 1973-  Okänd 5 43145/947  Flicka   Wallin för Å&H 6 43145/946  Pojke   Wallin för Å&H 7 43145/748  Figur, Gina   Simmulson för Å&H 8 5009/M  Beata, askfat  1965-69  Simmulson 9 4063 Fat   1952-63  Simmulson 1 0 4062 Fat  1952-63  Simmulson 1 1 4526 Väggplatta, katt  1962-64 Simmulson 1 2 1038/18  Syltkrukor 2 st   Simmulson för Turitz
1 3 4486 4487
Syltburkar  1960-64  Simmulson
1 4 4485 Syltburk  1960-64 Simmulson
1 5 4502 4884
Sillburk Sillburk
1961-64 1960-64
Simmulson Simmulson
1 6 1038/17  Sillburk   Simmulson för Turitz 1 7 6056 Fjäril, väggplatta 1959-61  Kaasinen 1 8 6054 Fjäril, väggrelief  1959-60  Kaasinen (felmärkt KEB) 1 9 6053 Bi, väggrelief  1959-60  Kaasinen 2 0 1067 Spectra, fat  1951-65 Thomson 2 1 3010M  Vas 1963-64  Simmulson
01
02
05
04
03
08
07 06
10
09 13 12
11
15
14
16
18
1 7 20
22
21
19
1	0147/E 	Rådjur, tavla 1970- 	Wallin 2	1024/19 	Igelkott, sparbössa  	Freymann för Turitz 3	9095 	Fågel 	Sent 60-tal, tidigt 70-tal Andersson 4	2073 	Golfspelare, figur 1973- 	Okänd 5	43145/947 	Flicka  	Wallin för Å&H 6	43145/946 	Pojke  	Wallin för Å&H 7	43145/748 	Figur, Gina  	Simmulson för Å&H 8	5009/M 	Beata, askfat 	1965-69 	Simmulson 9	4063 	Fat  	1952-63 	Simmulson 10	4062 	Fat 	1952-63 	Simmulson 11	4526 	Väggplatta, katt 	1962-64 	Simmulson 12	1038/18 	Syltkrukor 2 st  	Simmulson för Turitz 13	4486 4487 Syltburkar 	1960-64 	Simmulson 14	4485 	Syltburk 	1960-64 	Simmulson 15	4502 4884 Sillburk Sillburk 1961-64 1960-64 Simmulson Simmulson 16	1038/17 	Sillburk  	Simmulson för Turitz 17	6056 	Fjäril, väggplatta 	1959-61 	Kaasinen 18	6054 	Fjäril, väggrelief 	1959-60 	Kaasinen (felmärkt KEB) 19	6053 	Bi, väggrelief 	1959-60 	Kaasinen 20	1067 	Spectra, fat 	1951-65 	Thomson 21	3010M 	Vas 	1963-64 	Simmulson
Aktiviteter & Möten
TILL SKÅPSIDAN
01
02
05
04
03
08
07 06
10
09 13 12
11
15
14
16
18
1 7 20
22
21
19
1 0147/E  Rådjur, tavla 1970-  Wallin 2 1024/19  Igelkott, sparbössa   Freymann för Turitz
3 9095 Fågel  Sent 60-tal, tidigt 70-tal
Andersson
4 2073 Golfspelare, figur 1973-  Okänd 5 43145/947  Flicka   Wallin för Å&H 6 43145/946  Pojke   Wallin för Å&H 7 43145/748  Figur, Gina   Simmulson för Å&H 8 5009/M  Beata, askfat  1965-69  Simmulson 9 4063 Fat   1952-63  Simmulson 1 0 4062 Fat  1952-63  Simmulson 1 1 4526 Väggplatta, katt  1962-64 Simmulson 1 2 1038/18  Syltkrukor 2 st   Simmulson för Turitz
1 3 4486 4487
Syltburkar  1960-64  Simmulson
1 4 4485 Syltburk  1960-64 Simmulson
1 5 4502 4884
Sillbur k Sillbur k
1961-64 1960-64
Simmulson Simmulson
1 6 1038/17  Sillburk   Simmulson för Turitz 1 7 6056 Fjäril, väggplatta 1959-61  Kaasinen 1 8 6054 Fjäril, väggrelief  1959-60  Kaasinen (felmärkt  KEB) 1 9 6053 Bi, väggrelief  1959-60  Kaasinen 2 0 1067 Spectra, fat  1951-65 Thomson 2 1 3010M  Vas 1963-64  Simmulson