FÖRENINGSMÖTE 30 oktober 2017                                                  DELTAGARE CA: 48 st
Berit Berne berättade om tillverkning av keramik som på ett eller annat sätt haft sitt ursprung från Upsala Ekeby. Anställda som startat eget eller eventuellt produktion på UE som sålts under annat namn.
Till skåp Tidigare möte TAL Keramik  Tord Wettervik (Andersson) var konstnär, dekoratör Arne Pettersson var glaserare Lasse Eriksson var drejare Startade eget under 1950 med tillverkning på Lindsbergsgatan.  Flyttade till Sysslomansgatan 11, kvarteret Ånäbben Sålde delvis via Handelsfirman Boris Lund, Gunnar Lunds pappa.TAL existerade troligen bara under 5-6 år
  Gamla Uppsala Keramikverkstad 1964-2008 Folke Billander 1921 anställdes vid UE 1951 egen verkstad i källaren på Bergagatan 3, Kungsgärdet 1957 Örebro, Forma-keramik 1964 Storgårdens källare, Gamla Uppsala 1978 verkstaden övertogs av sonen Jan och hustrun Helena Heléne Fredriksson intervjuade FB 1972. Verkstaden hette då Freja keramik. HF skrev en uppsats i etnologi: “Keramiktillverkning utifrån tre Uppsalaföretag”
Berit Berne och Gunnar Lund
   Disa keramik Gunnar Lund berättade att Boris Lund startade detaljhandel i Kvarnboden på Vaksalagatan 63 i Uppsala. Där såldes bland annat hans eget märke Disa-keramik tillverkat av Folke Billander i Gamla Uppsala. Huset revs i början av 70- talet. .
Ytterligare några tillverkare  Glory Keramik / Örjan Keramik ca 1930-1970 (EPA) Inredningsfirman Futurum 1934-1942
Flera bilder via etiketter
Fyris Keramik låg till vänster i källaren i Hantverkshuset på Storgatan 30, som invigdes 1951. Sedan 2001 är det Park Inn Hotell. Ulla, född 1942, bodde på S:t Göransgatan, och minns att hon och hennes mamma handlade där när hon var 10-15 år gammal. Tillverkning och försäljning skedde i samma lokal. Hon tror att FK fanns där under 10-15 år. Senare flyttade en läderfirma som sålde hästutrustning in i lokalen.
  Fyris Keramik ca 1940 - 1960
FÖRENINGSMÖTE 30 oktober 2017                                                  DELTAGARE CA: 48 st
Berit Berne berättade om tillverkning av keramik som på ett eller annat sätt haft sitt ursprung från Upsala Ekeby. Anställda som startat eget eller eventuellt produktion på UE som sålts under annat namn.
Till skåp Tidigare möte TAL Keramik  Tord Wettervik (Andersson) var konstnär, dekoratör Arne Pettersson var glaserare Lasse Eriksson var drejare Startade eget under 1950 med tillverkning på Lindsbergsgatan.  Flyttade till Sysslomansgatan 11, kvarteret Ånäbben Sålde delvis via Handelsfirman Boris Lund, Gunnar Lunds pappa.TAL existerade troligen bara under 5-6 år
  Gamla Uppsala Keramikverkstad 1964-2008 Folke Billander 1921 anställdes vid UE 1951 egen verkstad i källaren på Bergagatan 3, Kungsgärdet 1957 Örebro, Forma-keramik 1964 Storgårdens källare, Gamla Uppsala 1978 verkstaden övertogs av sonen Jan och hustrun Helena Heléne Fredriksson intervjuade FB 1972. Verkstaden hette då Freja keramik. HF skrev en uppsats i etnologi: “Keramiktillverkning utifrån tre Uppsalaföretag”
Berit Berne och Gunnar Lund
   Disa keramik Gunnar Lund berättade att Boris Lund startade detaljhandel i Kvarnboden på Vaksalagatan 63 i Uppsala. Där såldes bland annat hans eget märke Disa-keramik tillverkat av Folke Billander i Gamla Uppsala. Huset revs i början av 70- talet. .
Ytterligare några tillverkare  Glory Keramik / Örjan Keramik ca 1930-1970 (EPA) Inredningsfirman Futurum 1934-1942
Fyris Keramik låg till vänster i källaren i Hantverkshuset på Storgatan 30, som invigdes 1951. Sedan 2001 är det Park Inn Hotell. Ulla, född 1942, bodde på S:t Göransgatan, och minns att hon och hennes mamma handlade där när hon var 10-15 år gammal. Tillverkning och försäljning skedde i samma lokal. Hon tror att FK fanns där under 10-15 år. Senare flyttade en läderfirma som sålde hästutrustning in i lokalen.
  Fyris Keramik ca 1940 - 1960
FÖRENINGSMÖTE 30 oktober 2017                                                  DELTAGARE CA: 48 st
Berit Berne berättade om tillverkning av keramik som på ett eller annat sätt haft sitt ursprung från Upsala Ekeby. Anställda som startat eget eller eventuellt produktion på UE som sålts under annat namn.
Till skåp Tidigare möte TAL Keramik  Tord Wettervik (Andersson) var konstnär, dekoratör Arne Pettersson var glaserare Lasse Eriksson var drejare Startade eget under 1950 med tillverkning på Lindsbergsgatan.  Flyttade till Sysslomansgatan 11, kvarteret Ånäbben Sålde delvis via Handelsfirman Boris Lund, Gunnar Lunds pappa.TAL existerade troligen bara under 5-6 år
  Gamla Uppsala Keramikverkstad 1964-2008 Folke Billander 1921 anställdes vid UE 1951 egen verkstad i källaren på Bergagatan 3, Kungsgärdet 1957 Örebro, Forma-keramik 1964 Storgårdens källare, Gamla Uppsala 1978 verkstaden övertogs av sonen Jan och hustrun Helena Heléne Fredriksson intervjuade FB 1972. Verkstaden hette då Freja keramik. HF skrev en uppsats i etnologi: “Keramiktillverkning utifrån tre Uppsalaföretag”
Berit Berne och Gunnar Lund
   Disa keramik Gunnar Lund berättade att Boris Lund startade detaljhandel i Kvarnboden på Vaksalagatan 63 i Uppsala. Där såldes bland annat hans eget märke Disa-keramik tillverkat av Folke Billander i Gamla Uppsala. Huset revs i början av 70- talet. .
Ytterligare några tillverkare  Glory Keramik / Örjan Keramik ca 1930-1970 (EPA) Inredningsfirman Futurum 1934-1942
Fyris Keramik låg till vänster i källaren i Hantverkshuset på Storgatan 30, som invigdes 1951. Sedan 2001 är det Park Inn Hotell. Ulla, född 1942, bodde på S:t Göransgatan, och minns att hon och hennes mamma handlade där när hon var 10-15 år gammal. Tillverkning och försäljning skedde i samma lokal. Hon tror att FK fanns där under 10-15 år. Senare flyttade en läderfirma som sålde hästutrustning in i lokalen.
  Fyris Keramik ca 1940 - 1960