TILL SKÅPSIDAN
01
02
05b
04
03
08
07
0 6 10
09
13 12
11
15 14
16
18
17
20
21
19
26
0 1 Hana, vas  4058H  Rhee 1964 0 2 Hana, skål  4056H  Rhee 1964 0 3 Hana, vas  4059H  Rhee 1964 0 4 Hana, vas  4060H  Rhee 1964  05a  Vinjett, vas  5037H  Rhee 1965  05b  Vas, flera färger  5044H  Rhee 1965-69 0 6 Momo, skål  4120H  Rhee 1964-65 0 7 Vas, Original  Rhee 0 8 Fisk, relief 4122H  Rhee 1964-65 0 9 Vas, Original  Rhee 1 0 Skål, Original  Rhee 1 1 Fisk, figur  4123H  Rhee 1964-65 1 2 Ocean, krus 5041H  Rhee 1965 1 3 Ocean, krus 5042H  Rhee 1965 1 4 Krus, Unikat  Rhee 1 5 Kruka, Unikat  Rhee 1 6 Kamogawa, skål 4048H  Rhee 1964 1 7 Kamogawa, vas  4050H  Rhee 1964 1 8 Kamogawa, skål 4047H  Rhee 1964 1 9 Hund, figur  5043H  Rhee 1965 2 0 Burk med lock  5046H  Rhee 1965 2 1 Tupp, fat 4125H  Rhee 1964-65
05a
Aktiviteter & Möten
TILL SKÅPSIDAN
01
02
05b
04
03
08
07
0 6 10
09
13 12
11
15 14
16
18
17
20
21
19
26
0 1 Hana, vas  4058H  Rhee 1964 0 2 Hana, skål  4056H  Rhee 1964 0 3 Hana, vas  4059H  Rhee 1964 0 4 Hana, vas  4060H  Rhee 1964  05a  Vinjett, vas  5037H  Rhee 1965  05b  Vas, flera färger  5044H  Rhee 1965- 69 0 6 Momo, skål  4120H  Rhee 1964- 65 0 7 Vas, Original  Rhee 0 8 Fisk, relief 4122H  Rhee 1964- 65 0 9 Vas, Original  Rhee 1 0 Skål, Original  Rhee 1 1 Fisk, figur  4123H  Rhee 1964- 65 1 2 Ocean, krus 5041H  Rhee 1965 1 3 Ocean, krus 5042H  Rhee 1965 1 4 Krus, Unikat  Rhee 1 5 Kruka, Unikat  Rhee 1 6 Kamogawa, skål 4048H  Rhee 1964 1 7 Kamogawa, vas  4050H  Rhee 1964 1 8 Kamogawa, skål 4047H  Rhee 1964 1 9 Hund, figur  5043H  Rhee 1965 2 0 Burk med lock  5046H  Rhee 1965 2 1 Tupp, fat 4125H  Rhee 1964- 65
05a