FÖRENINGSMÖTE 22 mars 2017 DELTAGARE CA: 53 st
Magnus Palm om tidningens tillkomst. Magnus är en genuin samlare sedan barndomen men samlar just nu mest bilder på föremål för “sin” tidning.
Efter att styrelsen beviljats ansvarsfrihet vid årsmötesförhandlingarna bjöds deltagarna på kaffe med tårta som brukligt är. Vi fick sedan en intressant föredragning om tidningen Scandinavian Retros tillblivelse av initiativtagaren själv, redaktören Magnus Palm. Det var inte självklart med en ny tidning i detta segment som gränsar till Antik och Auktion, Hem och Antik m.fl. Satsningen gick över förväntan och man har till och med översatt specialnumret om Lisa Larsson till Japanska, samt gjort nytryck av de första numren av tidningen.
Upsala-Ekeby är starkt förankrad i folkdjupet eftersom Ekebys keramik är så förknippad med folkhemmets uppkomst under 1940-50 talet. Det finns knappast ett hem där inte något föremål är producerat i någon av Upsala-Ekebys fabriker. Det föll sig därför helt naturligt att producera två specialnummer med Ekebykeramik. Nr 2 utkommer i september 2017
Vår medlem Linda Larsson-Levin berättade om sin entré i tidningsvärlden. Via loppisfyndande och ett gott självförtroende fick hon möjlighet att skriva en arikel om vattenkannor i Retro. Fortsättning blev det med artiklar om Stig Lindberg, Marianne Westman och nu specialnumret med UE-keramik.
Till skåp Tidigare möte
Tidigare möte
FÖRENINGSMÖTE 22 mars 2017 DELTAGARE CA: 53 st
Magnus Palm om tidningens tillkomst. Magnus är en genuin samlare sedan barndomen men samlar just nu mest bilder på föremål för “sin” tidning.
Efter att styrelsen beviljats ansvarsfrihet vid årsmötesförhandlingarna bjöds deltagarna på kaffe med tårta som brukligt är. Vi fick sedan en intressant föredragning om tidningen Scandinavian Retros tillblivelse av initiativtagaren själv, redaktören Magnus Palm. Det var inte självklart med en ny tidning i detta segment som gränsar till Antik och Auktion, Hem och Antik m.fl. Satsningen gick över förväntan och man har till och med översatt specialnumret om Lisa Larsson till Japanska, samt gjort nytryck av de första numren av tidningen.
Upsala-Ekeby är starkt förankrad i folkdjupet eftersom Ekebys keramik är så förknippad med folkhemmets uppkomst under 1940-50 talet. Det finns knappast ett hem där inte något föremål är producerat i någon av Upsala-Ekebys fabriker. Det föll sig därför helt naturligt att producera två specialnummer med Ekebykeramik. Nr 2 utkommer i september 2017
Vår medlem Linda Larsson-Levin berättade om sin entré i tidningsvärlden. Via loppisfyndande och ett gott självförtroende fick hon möjlighet att skriva en arikel om vattenkannor i Retro. Fortsättning blev det med artiklar om Stig Lindberg, Marianne Westman och nu specialnumret med UE-keramik.
Till skåp