Filmkvällen inleddes med en kortare film från Uppsala konstmuseum. Filmen “Av Uplands lera” från 1929 är alltid lika intressant och har informativa texter som redogör för hur de olika föremålen tillverkas. Filmen “Bara lera” från 1940-talet är en film med speakerröst som berättar om vad som sker. Efter filmvisningen följde som vanligt genomgång av föremål som skulle placeras i våra utställningskåp. Denna gång vackra föremål med vinterkänsla.
FÖRENINGSMÖTE 26 januari 2016                                                     DELTAGARE CA: 54 st
Text och tal av Bo Willers Inspelad på 1940-talet
En stumfilm från 1929. Kompletterad med piano ackompanjemang 2010
En rörlig filmsnutt presenteras här inom kort
Filmkvällen inleddes med en kortare film från Uppsala konstmuseum. Filmen “Av Uplands lera” från 1929 är alltid lika intressant och har informativa texter som redogör för hur de olika föremålen tillverkas. Filmen “Bara lera” från 1940-talet är en film med speakerröst som berättar om vad som sker. Efter filmvisningen följde som vanligt genomgång av föremål som skulle placeras i våra utställningskåp. Denna gång vackra föremål med vinterkänsla.
FÖRENINGSMÖTE 26 januari 2016                                                     DELTAGARE CA: 54 st
Text och tal av Bo Willers Inspelad på 1940-talet
En stumfilm från 1929. Kompletterad med piano ackompanjemang 2010
En rörlig filmsnutt presenteras här inom kort
Filmkvällen inleddes med en kortare film från Uppsala konstmuseum. Filmen “Av Uplands lera” från 1929 är alltid lika intressant och har informativa texter som redogör för hur de olika föremålen tillverkas. Filmen “Bara lera” från 1940-talet är en film med speakerröst som berättar om vad som sker. Efter filmvisningen följde som vanligt genomgång av föremål som skulle placeras i våra utställningskåp. Denna gång vackra föremål med vinterkänsla.
FÖRENINGSMÖTE 26 januari 2016                                                     DELTAGARE CA: 54 st
Text och tal av Bo Willers Inspelad på 1940-talet
En stumfilm från 1929. Kompletterad med piano ackompanjemang 2010
En rörlig filmsnutt presenteras  här inom kort
NÄSTA SIDA