Försäljning under Kulturnatten 2015

Utställning och försäljning i Café Alma. Foto: Christer Fredlund
Försäln

Försäljning under

Kulturnatten 2015

Utställning och försäljning i Café Alma. Foto: Christer Fredlund