Utställning 2012-09-08

Kulturnatten 8 september 2012 - Utställning och försäljning i Café Alma. Årets tema: “Lera, tegel och terracotta”. Design och montering: Barbro Råsbrant

Utställning 2012-09-08

Kulturnatten 8 september 2012 - Utställning och försäljning i Café Alma. Årets tema: “Lera, tegel och terracotta”. Design och montering: Barbro Råsbrant